29.01.2004/151 HFD:2004:7

Mervärdesskatt - Avdragbar skatt - Allmän avdragsrätt - Finansiella tjänster - Anskaffning av medel - Sparkasseverksamhet - Medlemsplacering

Ett andelslag vars huvudsakliga verksamhetsområde var detaljhandel bedrev sparkasseverksamhet för att finansiera sin verksamhet genom att av sina medlemmar ta emot penningmedel i euro som skulle återbetalas (medlemsplacering), och placera dem på konton som uppfyllde de av finansministeriet godkända allmänna kontovillkoren. Som gottgörelse för medlemsplaceringarna betalade andelslaget ränta enligt kontovillkoren. Medlen som på det sättet hade upplånats av medlemmarna kunde inte vidareutlånas, utan de användes enbart för att finansiera andelslagets affärsverksamhet.

Andelslagets sparkasseverksamhet kunde inte betraktas som försäljning av skattefria finansiella tjänster utan som anskaffning av medel som inte hör till mervärdesskattelagens tillämpningsområde och som kan likställas med anskaffning av medel såsom eget kapital. Anskaffningarna för sparkasseverksamheten var därför inte direkt och omedelbart riktade till en enskild affärstransaktion, vare sig skattepliktig eller skattefri, som andelslaget hade utfört, utan de var andelslagets allmänna omkostnader. Eftersom andelslagets affärsverksamhet var skattepliktig verksamhet enligt mervärdesskattelagen, var anskaffningarna för sparkasseverksamheten allmänna kostnader för andelslagets skattepliktiga verksamhet, och deras avdragsbarhet bestämdes enligt de allmänna bestämmelserna om avdragsrätt i mervärdesskattelagen. Enligt 102 § mervärdesskattelagen hade andelslaget således rätt att dra av mervärdesskatten som ingick i anskaffningarna för dess sparkasseverksamhet. Förhandsavgörande för perioden 19.6.2002-31.12.2003. Omröstning 6-1.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.