15.01.2004/42 HFD:2004:3

Markanvändning och byggande - Strandzon - Ekonomibyggnad - Bastubyggnad - Fritidshus - Bygglov - Behov av undantag

En byggnad som var avsedd att uppföras i en strandzon hade en våningsyta om 29,5 kvadratmeter och omfattade bastu, tvättrum, stuga om cirka 17,5 kvadratmeter och veranda. I stugan fanns enligt huvudritningen öppen spis och kokhörna. Med beaktande av utredningen över byggnadens utrymmen och särskilt det faktum att där skulle ingå en kokhörna, kunde byggnaden oberoende av sin ringa storlek inte betraktas som en ekonomibyggnad enligt 72 § 3 mom. 4 punkten i markanvändnings- och bygglagen. Byggnadsnämnden hade således inte kunnat bevilja bygglov utan tillstånd av den regionala miljöcentralen att avvika från behovet av planering i en strandzon enligt 72 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.