07.11.2003/2719 HFD:2003:76

Inkomstbeskattning av gårdsbruk - Överlåtelsevinst - Överlåtelse av aktier - Beloppet av en överlåtelsevinst - Anskaffningsutgift - Presumtiv anskaffningsutgift

Under skatteåret hade A sålt aktier som ingick i anläggningstillgångarna i jordbruket som A bedrev. Då inkomstskattelagen för gårdsbruk inte innehåller uttryckliga bestämmelser om skattepliktigt för överlåtelsevinst och om uträkning av överlåtelsevinstens belopp, tillämpades inkomstskattelagens bestämmelser om beskattning av överlåtelsevinst på överlåtelsen av aktierna. Överlåtelsevinsten skulle således hänföras till nettoinkomsten av A:s jordbruk enligt 4 § 1 mom. inkomstskattelagen för gårdsbruk. Vid uträkningen av överlåtelsevinstens belopp användes den presumtiva anskaffningsutgiften om 50 % enligt 46 § 1 mom. inskomstskattelagen. Skatteåret 1999.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.