30.10.2003/2643 HFD:2003:74

Offentlig upphandling - Uteslutning ur upphandlingsförfarande - Jämbördigt och icke-diskriminerande bemötande - Åstadkommande av konkurrens - Anbud från ett företag som deltagit i planeringen av projektet

Ett bolag hade deltagit i planeringen av ett projekt som var föremål för upphandlingsförfarande. Sedermera lämnade bolaget också anbud för att genomföra projektet. Med hänsyn till konkurrensfördelen som bolaget hade fått genom sin insats i planeringen och till vissa andra synpunkter samt till kraven om jämbördigt bemötande av dem som deltar i ett anbudsförfarande och om åstadkommande av konkurrens, hade upphandlingsenheten inte handlat i strid med lagstiftningen om offentlig upphandling när den uteslöt bolagets anbud ur anbudsförfarandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.