15.08.2003/1807 HFD:2003:49

Beskattning av näringsinkomst - Utländskt bassamfund - Inkomstskattenivån - Hänsyn till förluster

Under skatteåret hade JP Abp förvärvat hela aktiestocken i det schweiziska E AG. E AG:s förluster för åren 1996 och 1997 hade dragits av från inkomsten för skatteåret 1999, och därför hade bolaget inte betalat någon inkomstskatt i Schweiz. Om E AG hade varit ett samfund med hemvist i Finland, skulle förlusterna för skatteåren 1996 och 1997 inte, på grund av ägarbytet 1999, ha varit avdragbara utan dispens enligt 122 § 3 mom. inkomstskattelagen. Vid uträkningen av den verkliga nivån på inkomstbeskattningen enligt 2 § 1 mom. lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund bör skattebeloppen som skall jämföras grunda sig på resultat som är beräknade på ett jämförbart sätt enligt skattelagarna i Finland och hemviststaten. Därför skulle skattebeloppen som användes som jämförelsegrund beräknas i båda länderna på grundval av det aktuella skatteårets resultat utan avdrag av förluster från tidigare år. Då den på detta sätt beräknade verkliga nivån på E AG:s inkomstbeskattning i Schweiz inte understeg 3/5 av nivån på skatten som ett samfund med hemvist i Finland betalar här, skulle E AG inte betraktas som ett bassamfund enligt lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund. Skatteåret 1999.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.