Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2003

Avgörandena nummersvis

103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

31.12.2003/3529 HFD:2003:103
Utlänning - Felaktigt förfarande - Hörande - Permanent uppehållstillstånd
31.12.2003/3444 HFD:2003:102
Besvärsrätt - Strandgeneralplan - Partiellt upphävande
31.12.2003/3401 HFD:2003:101
Handikappservice - Färdtjänst - Arbetsresor - Kundbesök - Ålderspension
31.12.2003/3396 HFD:2003:100
Handikappservice - Färdtjänst för gravt handikappad - Förfarande vid beställning av taxi - Taxidata
31.12.2003/3382 HFD:2003:99
Godkännande av vägplan - Motorvägsbygge - Naturskydd - Flygekorre - Plan - Deponering - Bullerbekämpning - Semesterbostad - Vattenhushållningsåtgärder
31.12.2003/3381 HFD:2003:98
Naturskydd - Motorvägsbygge - Flygekorre - Undantagslov - Förutsättningar - Tvingande orsak som har ett viktigt allmänintresse - Skyddsnivå - Utredningar - Alternativa vägsträckningar - MKB-förfarande
30.12.2003/3378 HFD:2003:97
Markanvändning och byggande - Avgörande om planeringsbehov - Egnahemshus - Kulturhistorisk miljö - Syn
29.12.2003/3377 HFD:2003:96
Utlänning - Avvisning - Uppehållstillstånd - Återförvisning av ärende för ny behandling
18.12.2003/3300 HFD:2003:95
Kommunalärende - Rättegångsavgift - Villkorliga besvär - Avvisning av besvär
18.12.2003/3279 HFD:2003:94
Gravt handikappad - Serviceboende - Personlig hjälpare - Bäddavdelning i hälsocentral
17.12.2003/3255 HFD:2003:93
Mervärdesskatt - Allmänt tillämpningsområde - Affärsmässig försäljning - Aktiekapitalplacering - Aktie - Förvärv och innehav av aktier - Delaktighet i förvaltningen av intresseföretag - Försäljning av aktier - Avdragbar skatt - Avdragsrätt
17.12.2003/3240 HFD:2003:92
Utlänning - Återförening av familjer - Försörjning - Barnens intressen
17.12.2003/3224 HFD:2003:91
Hälsoskyddsärende - Åtgärder för att avhjälpa sanitära olägenheter - Ansvarig för förpliktelse - Damm
12.12.2003/3203 HFD:2003:90
Markanvändning och byggande - Bygglov - Stor detaljhandelsenhet - Utvidgning av en stor detaljhandelsenhet - Besvärsrätt - Rätt att föra talan - Regional miljöcentral
12.12.2003/3202 HFD:2003:89
Offentlig upphandling - Anbudsgivarens kompetens - Uteslutning av anbudsgivare ur upphandlingsförfarande - Totalekonomiskt fördelaktigt anbud - Jämförelse av anbud - Bedömningskriterier för anbud
08.12.2003/3128 HFD:2003:88
Stranddetaljplan - Område som skall planläggas - Krav som ställs på en plan - Ändamålsenlig helhet - Markanvändningsplanering
08.12.2003/3127 HFD:2003:87
Beskattning av näringsinkomst - Utländskt bassamfund - Skattepliktig inkomst från bassamfund - Avräkning av skatt som ett bassamfund har betalat
04.12.2003/3076 HFD:2003:86
Återställande av försutten tid - Avgörande om planeringsbehov - Meddelande om beslut
03.12.2003/3056 HFD:2003:85
Byggnadsärende - Undantag - Stadsstyrelse - Stadsstyrelsens sektion - Planläggningssektion - Besvärsrätt - Instruktion - Rätten att ta upp ett ärende
01.12.2003/3033 HFD:2003:84
Naturskyddsområde - Nationalpark - Undantag från fridlysningsbestämmelserna - Gråsäl - Jakt - Säljakt - Näringsverksamhet - Fiske
Avgörandena nummersvis

103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.