27.11.2002/3066 HFD:2002:83

Vinst av egendomsöverlåtelse - Skogsbrukslägenhet - Samfälld skog - Äganderätt

Om makarna A fogade sin skogsbrukslägenhet i enlighet med lagen om samfällda skogar till M:s samfällda skog mot en andel i den samfällda skogen, var det inte fråga om egendomsöverlåtelse enligt 45 § 1 mom. inkomstskattelagen. Förhandsavgörande för åren 2002 och 2003.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.