Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2002

Avgörandena nummersvis

92-73 72-53 52-33 32-13 12-1

31.12.2002/3476 HFD:2002:92
Ålands självstyrelse - Ålands hembygdsrätt
30.12.2002/3456 HFD:2002:91
Utkomststöd - Domarjäv - Jäv för föredragande
30.12.2002/3442 HFD:2002:90
Handlingars offentlighet - Partsförhållande - Affärshemlighet - Statligt affärsverk - Konkurrensbegränsning - Parternas rätt att få information
20.12.2002/3367 HFD:2002:89
Beskattning av personlig inkomst - Förmögenhetsbeskattning - Aktiebundet lån - Syntetisk option - Arbetsförhållande - Ränta - Tilläggsavkastning - Förvärvsinkomst - Kapitalinkomst - Värdering av skuldebrev - Kalkylerad skatteskuld - Latent skatteskuld
20.12.2002/3352 HFD:2002:88
Förskottsuppbörd - Förskottsinnehållning - Arbetsgivares socialskyddsavgift - Lön - Delfiskare - Trålfiske
19.12.2002/3347 HFD:2002:87
Antennfäste - Parabolantenn - Mindre anläggning - Konstruktion av ringa storlek - Behov av åtgärdstillstånd - Förutsättningar för åtgärdstillstånd - Område utanför den byggnadsyta som finns utmärkt i en plan
18.12.2002/3339 HFD:2002:86
Vattenärende - Vuotosbassängen - Kraftverk - Vattenreglering - Det inbördes förhållandet mellan 5 § och 6 § i vattenlagens andra kapitel - Absolut hinder för beviljande av tillstånd
16.12.2002/3318 HFD:2002:85
Bilskatt - Mervärdesskatt på bilskatten - Diskrimineringsförbud
09.12.2002/3220 HFD:2002:84
Utlänning - Återförening av familjer - Flykting - Äktenskap - Familjeliv - Skenäktenskap
27.11.2002/3066 HFD:2002:83
Vinst av egendomsöverlåtelse - Skogsbrukslägenhet - Samfälld skog - Äganderätt
25.11.2002/3055 HFD:2002:82
Miljötillstånd - Stenbrott - Avfallshantering - Avfall - Sidosten - Avfallsdirektivet - Ikraftträdande av författningar - Tillämpning av miljöskyddslagstiftningen på ett avfallsmål som har väckts under den tidigare lagens giltighetstid
25.11.2002/3052 HFD:2002:81
Beskattning av näringsinkomst - Apport - Aktiebyte - Anskaffningsutgift - Koppling till bokföringen
22.11.2002/3023 HFD:2002:80
Inkomstbeskattning - Undanröjande av internationell dubbelbeskattning - Undantagandemetod med progressionsförbehåll - Avdrag av förlust som har uppkommit vid fastighetsförsäljning i ett annat skatteavtalsland
22.11.2002/3015 HFD:2002:79
Markanvändning och byggande - Undantag - Planeringsbehov på strandområde - Markägare före 10.5.1996 - Tillämpning av jämkningsbestämmelse
20.11.2002/2975 HFD:2002:78
Generalplan - Reservering för bostadsområde - Tillräckliga utredningar - Flygekorre - EG:s specialbestämmelse om artskydd - Värdefulla naturtyper och karakteristiska drag i naturen som är viktiga för den vilda floran och faunan
18.11.2002/2955 HFD:2002:77
Mervärdesskatt - Skattetillägg - Sista betalningsdag - Helgfri lördag
06.11.2002/2808 HFD:2002:76
Besvärsmyndighet - Besvärsväg - Överföring av ärende - Statligt affärsverk - Forststyrelsen - Handlingars offentlighet
06.11.2002/2807 HFD:2002:75
Tillstånd att tillhandahålla privat socialservice - Boendeservice - Effektiverat serviceboende - Integritetsskydd - Ekonomiska faktorer
06.11.2002/2806 HFD:2002:74
Rivningslov - Byggnadsskydd - Åtgärdsförbud - Detaljplanebeteckning - Tidigare affärshus
06.11.2002/2805 HFD:2002:73
Rivningslov - Byggnadsskydd - Åtgärdsförbud - Detaljplanebeteckning - Tidigare skolbyggnad
Avgörandena nummersvis

92-73 72-53 52-33 32-13 12-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.