19.4.2021/H1317

Undantag från förbud att fiska vid älvmynning - Storryssja - Besvärsrätt - Direkt påverkan - Fiskeguideverksamhet - Kommersiellt fiske

Ett bolag hade tillstånd enligt 18 § i lagen om fiske att bedriva fisketurism i Kymmenedalen, Nyland och Egentliga Finland. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland hade sedermera beviljat en kommersiell fiskare undantagslov enligt 72 § i lagen om fiske att använda storryssjor i havet utanför Korkeakoski och Huumanhaara närmare än tre kilometer från Kymmene älvs mynning. Förvaltningsdomstolen lämnade bolagets besvär utan prövning med stöd av 6 § 1 mom. och 51 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen (586/1996), vilken enligt hänvisningen i 124 § 1 mom. i lagen om fiske var tillämplig i förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade bolaget besvärstillstånd och prövade bolagets besvär. Eftersom bolagets fiskeguideverksamhet inte sträckte sig till det i undantagslovet avsedda området, eftersom bolaget inte hade framfört att det område undantagslovet gällde var av särskild betydelse för bolaget och för att den inverkan undantagslovet eventuellt hade på fiskbestånden samt dess övriga eventuella indirekta följder på sin höjd indirekt påverkade bolagets rätt, skyldighet eller fördel, ändrades inte slutresultatet i förvaltningsdomstolens beslut.

Lagen om fiske 1 §, 18 § 1 mom., 20 § 1 mom. 2 punkten, 66 § 1 och 3 mom., 72 § och 124 § 1 mom.

Förvaltningsprocesslagen (586/1996) 6 § 1 mom. och 51 § 2 mom.

Jmfr. HFD 2018:50 och HFD 2020:101

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Tuomas Kuokkanen, Jaakko Autio, Robert Utter och Veronica Storträsk. Föredragande Petri Leinonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.