7.4.2021/H1157

Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asylförfarande - Prövning och avvisning av ny ansökan - Det tidigare beslutets laga kraft

Migrationsverket hade kunnat avgöra den fjärde ansökan om internationellt skydd och hade kunnat lämna den utan prövning även om Migrationsverkets beslut gällande sökandens tredje ansökan inte ännu hade vunnit laga kraft. Det föreskrevs inte i 102 § i utlänningslagen att det var ett processuellt villkor för avgörandet av den nya ansökan att beslutet till den tidigare ansökan hade vunnit laga kraft.

Även om besvären gällande den tredje ansökan senare hade blivit anhängigt vid en annan förvaltningsdomstol, skulle förvaltningsdomstolen avgöra besvären gällande den fjärde ansökan utan att överföra besvären till den förvaltningsdomstol som prövade besvären gällande den tredje ansökan. I besvärsskedet avgjordes frågan om Migrationsverkets befogenhet enligt den situation som var rådande vid tidpunkten för beslutet.

Ärendet har avgjorts av justititeråden Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Taina Pyysaari, Jaakko Autio och Juha Lavapuro. Föredragande Juuso Peltonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.