1.4.2021/H1124

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Socialvårdstjänst - Bedömning av tjänstens karaktär - Leverans av måltider

A Ab sålde måltidsleveranstjänster till kommuner och privata producenter av socialvårdstjänster. Kommunen eller den privata producenten av socialvårdstjänster hade gjort upp en serviceplan med personen som var berättigad till socialvård. Bolaget, kommunen och den privata producenten av socialvårdstjänster hade en plan för egenkontroll gällande produceringen av tjänsterna. Förverkligandet av A Ab:s måltidsleveranstjänst baserade sig på ett skriftligt avtal med kommunen eller den privata producenten av socialvårdstjänster. Bolaget tillverkade inte måltiderna själv och den sålde inte måltidsleveranstjänster i sitt eget namn direkt till personer som var berättigade till socialvård.

Till kommunen eller den privata producenten av socialvårdstjänster överlåten måltidsleveranstjänst för verkställande av socialvård i en institution för socialvård eller hem till en person som är berättigad till socialvård var inte av mervärdesskatt befriad socialvård på det sätt som avses i 37 § och 38 § i mervärdesskattelagen. Det var inte av betydelse huruvida föraren som transporterade måltiden deltog i måltidsberedningsuppgifter vid anläggningen, till exempel distributionsuppgifter, och inte heller om föraren i samband med måltidstransporten till den till socialvårdstjänster berättigade personens hem frågade och iakttog den till socialvård berättigade personens hälsotillstånd. Bolaget skulle därmed enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen betala mervärdesskatt på måltidsleveranstjänstens försäljning.

Centralskattenämndens förhandsavgörande om mervärdesbeskattning för tiden 17.6.2020 - 31.12.2021.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 18 § 2 mom., 37 § och 38 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Tero Leskinen och Toni Kaarresalo. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.