14.4.2021/149

Markanvändning och byggande - Detaljplan - Baskarta - Föråldrad baskarta - Tillräcklig utredning

Frågan gällde en bedömning av hur föråldrad baskartan för en detaljplan var. I detaljplaneområdets omedelbara närhet hade efter att baskartan uppgjordes skett förändringar i fastighetsindelningen och områdets småhusbestånd. Dessa förändringar framgick inte ur baskartan som var från år 1976.

Kraven för en baskarta för en detaljplan enligt 54 a § i markanvändnings- och bygglagen gäller i första hand terrängmarkeringar över det område som ska detaljplaneras. I en baskarta som ingår i planehandlingarna ska även beskrivas områden utanför det område som ska detaljplaneras, till den del detaljplanens lagenlighetsbedömning förutsätter det och särskilt med beaktande av den i planen anvisade markanvändningens eventuella konsekvenser för markanvändningen utanför planeområdet.

Det i detaljplanen på planeområdet anvisade småhusbygget med tillhörande rekreationsbruk hade förutom för planeområdets trafik inga nämnvärda konsekvenser för områdena kring planeområdet. Eftersom detaljplanens konsekvenser inklusive trafikkonsekvenserna hade utretts i behövlig omfattning och de uppgifter som saknades i baskartan inte påverkade bedömningen av lagenligheten i detaljplanens innehåll, var baskartan tillräckligt detaljerad och noggrann och var inte trots sin ålder till den graden föråldrad att den inte varit användbar som grund för detaljplaneringen.

Markanvändnings- och bygglagen 9 § 2 mom. samt 54 a § 1 och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Kari Tornikoski, Taina Pyysaari, Jaakko Autio och Robert Utter. Föredragande Satu Sundberg.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.