9.4.2021/144

Mervärdesskatt - Debitering av skatt - Motivering för skatteförvaltningens beslut - Skatterevisionsberättelse som bilaga till ett beslut

Skatteförvaltningen hade 16.4.2018 fattat beslut om debitering av mervärdesskatt för skatteperioderna 12/2015 och 12/2016. Som motivering för besluten uppgavs att de grundade sig på en 16.4.2018 godkänd skatterevision. Ifrågavarande skatterevisionsberättelse hade tagits in som bilaga till besluten. Frågan gällde om nämnda debiteringsbeslut var motiverade på det sätt som föreskrivs i 219 a § (877/2012) i mervärdesskattelagen.

Högsta förvaltningsdomstolen hänvisade till förarbetena till 44 § i förvaltningslagen (RP 72/2002 rd) enligt vilka motiveringarna också kan tas in som bilaga till beslutet och enligt vilka en sådan bilaga kan betraktas som en integrerad del av förvaltningsbeslutet, även om det konkret är fråga om ett separat dokument. Trots att i ärendet i stället för förvaltningslagens bestämmelse, mervärdesskattelagens bestämmelse om motivering för beslut skulle tillämpas, fanns det inte skäl anse att den skattskyldiges rättssäkerhet eller möjlighet till sökande av ändring också i ett mervärdesskatteärende, äventyras på den grunden att motiveringen för debiteringsbeslutet ingår i den revisionsberättelse som tagits in som bilaga till beslutet. Skatteförvaltningens nämnda förfarande gällande motiveringen för besluten var inte lagstridig.

Debitering av mervärdesskatter under räkenskapsperioderna 1.1. - 31.12.2015 och 1.1. - 31.12.2016.

Mervärdesskattelagen 219 a § (877/2012)

Förvaltningslagen 5 §, 44 § 1 mom. 1 punkten och 45 §

Lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ 82 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen och Joni Heliskoski. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.