Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2021

19.4.2021/H1317
Undantag från förbud att fiska vid älvmynning - Storryssja - Besvärsrätt - Direkt påverkan - Fiskeguideverksamhet - Kommersiellt fiske
14.4.2021/149
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Baskarta - Föråldrad baskarta - Tillräcklig utredning
9.4.2021/144
Mervärdesskatt - Debitering av skatt - Motivering för skatteförvaltningens beslut - Skatterevisionsberättelse som bilaga till ett beslut
7.4.2021/H1157
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asylförfarande - Prövning och avvisning av ny ansökan - Det tidigare beslutets laga kraft
1.4.2021/H1124
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Socialvårdstjänst - Bedömning av tjänstens karaktär - Leverans av måltider
11.3.2021/H814
Specialomsorger om utvecklingsstörda - Funktionshindrad - Specialomsorgslagens subjektiva tillämpningsområde - Specialomsorger oberoende av personens vilja - Ingen intellektuell funktionsnedsättning
11.3.2021/107
Inkomstbeskattning - Ändring av verksamhetsformen - Ombildande av förening till andelslag - Förhandsavgörande - Tillämpligheten av bolagsrättsliga bestämmelser
10.3.2021/106
Miljötillstånd - Miljöskyddslagen - SUPO-förordningen - Industriutsläppsdirektivet - BAT-slutsatserna - Kraftverk - Stor förbränningsanläggning - Luftutsläpp - Minimikrav - Tillämplig lagstiftning
3.3.2021/H690
Offentlig upphandling - Verkställighet av upphandlingsbeslut - Temporär organisering av upphandling - Behov av att ge förordnande om verkställigheten
29.1.2021/60
Utlänningsärende - Rättshjälp - Tilläggssjälvrisk - Förmögenhet som beaktas vid bestämmandet av tilläggssjälvrisken - Lägenhet som är belägen utomlands
28.1.2021/H125
Rättegångsförfarande - Förvaltningsdomstolens sammansättning - Förvaltningsdomstolens domförhet - Avgörande av ärendet på föredragning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.