Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2020

Resultatsidor

1-20 21-40 41-47

6.3.2020/1068
Handlingsoffentlighet - Offentlighet vid rättegång - Rättegångshandling - Förvaltningsdomstolens beslut - Allmänhetens rätt att ta del av handling - Asylärende - Asylsökandens närståendes säkerhet
27.2.2020/872
Handikappservice - Ändringsarbeten i bostaden - Tjänsteinnehavarens beslut om godkännande av ansökan - Tjänsteinnehavarens nya beslut om att delvis avslå samma ansökan - Tillämpning av förvaltningslagen
27.2.2020/859
Omhändertagande - Placering i vård utom hemmet - Avslag på ansökan om omhändertagande - Brister i den plats för vård utom hemmet som föreslagits av sökanden - Utredning av ärendet i förvaltningsdomstolen - Begäran om tilläggsutredning
21.2.2020/753
Utlänningsärende - Ersättning av rättegångskostnader - Beslutsfattande myndighet - Myndighet som är skyldig att ersätta rättegångskostnader - Migrationsverkets beslut - Arbets- och näringsbyråns delbeslut - Fel hos myndigheterna - Arbetstagares ansökan om fortsatt uppehållstillstånd
19.2.2020/675
Rätt till jordbruksstöd ur den nationella reserven - Stödberättigande jordbruksareal - Areal för permanenta grödor - Jordbruksverksamhet - Myr i naturtillstånd - Tranbär
14.2.2020/641
Handikappservice - Färdtjänst för gravt handikappad - Sätt att ordna service - Rätt att anlita bekant taxi
31.1.2020/433
Naturskydd - Inrättande av naturskyddsområde - Besvärsrätt - Förening - Föreningens ändamål - Främjande av natur- och miljövården - Fridlysningsbestämmelse - Terrängcykling
Resultatsidor

1-20 21-40 41-47

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.