16.9.2020/3670

Förskottsuppbörd - Förskottsinnehållning - Lön - Debitering enligt beräkning - Arbetstagares slutgiltiga beskattning - Kravet på motsvarighet

I den skatterevision som gjorts i A Ab upptäcktes att bolaget betalat lön åt B utanför bokföringen. Bolaget hade debiterats förskottsinnehållningar och arbetsgivares socialskyddsavgifter för åren 2014 och 2015 enligt vad det beräknats ha betalat B i lön.

Skatterättelsenämnden hade på B:s begäran sänkt de belopp som lagts till B:s förvärvsinkomster. De belopp A Ab hade debiterats motsvarade således inte längre den lön B hade ansetts ha erhållit. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt hade inte sökt ändring i skatterättelsenämndens beslut gällande B.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att syftet med förskottsuppbördsförfarandet är att på förhand driva in de skatter den skattskyldige det vill säga arbetstagaren enligt inkomstskattelagen ska betala, i samband med den åt arbetstagaren betalda prestationen. Därutöver borde arbetsgivaren till Skatteförvaltningen i samband med förskottsinnehållningen erlägga arbetsgivares socialskyddsavgift enligt ett belopp som är beroende av arbetstagarens lön.

Syftet med kravet på motsvarighet enligt 3 § i förskottsuppbördslagen är att förskottsinnehållningens belopp så noggrant som möjligt motsvarar det sammanlagda skattebeloppet arbetstagaren under skatteåret ska betala. Också då debiteringen görs enligt beräkning ska kravet på motsvarighet följas så långt det är möjligt och arbetsgivarens socialskyddsavgift ska även då basera sig på arbetstagarens beräknade lönebelopp. De förskottsinnehållningar och arbetsgivares socialskyddsavgifter som debiterats A Ab sänktes att motsvara det belopp Skatterättelsenämnden beräknat för B:s lön.

Lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) 3 § 1 mom. (1151/2005), 13 § 1 mom. 1 punkten, 14 § (1118/1996), 38 § 1 (516/2010) och 2 mom., 41 § 1 mom. (516/2010) och 44 § 1 mom. (516/2010)

Lageno m arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 4 § 1 mom. (1114/2005) och 10 § (613/1978, 461/1985 och 609/2009)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio och Tero Leskinen. Föredrgande Heidi Jääskeläinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.