16.9.2020/3669

Handikappservice - Ändringsarbeten i bostaden - Smart lås till ytterdörr - Barn - ADHD

Tjänsteinnehavaren hade avslagit ändringssökandens ansökan om ersättning för kostnaderna för ett smart lås till ytterdörren som ändringsarbete i bostaden enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (handikappservicelagen), för att det barn ansökan gällde inte kunde anses vara gravt handikappat. Även begäran om omprövning avslogs.

Enligt förvaltningsdomstolens beslut var det fråga om ett vid tidpunkten 9-årigt barn som på våren 2018 diagnosticerats med ADHD. Barnet hade påbörjat medicinering under skoldagarna. Enligt läkarutlåtandet behövde barnet mer tillsyn och ledning av vuxna än sina jämnåriga och råkade lätt ut för olyckor. Barnet klarade sig ensamt hemma utan tillsyn i en till en och en halv timme. Barnet kunde dock utanför hemmet klara sig utan tillsyn av vuxna till exempel med kamrater. Föräldern måste ändå följa med var barnet rörde sig.

Enligt ansökan stödde det installerade smarta låset det alarmsystem som redan fanns i hemmet. Med hjälp av det smarta låset kunde föräldern öppna och stänga dörren på distans och följa med användningen av dörren. Låset var ämnat underlätta att barnet klarade vardagen och minska förälderns bekymmer då barnet inte kunde hålla reda på en hemnyckel.

Förvaltningsdomstolen ansåg att barnet i högre grad än sina jämnåriga behövde sina föräldrars tillsyn och ledning. Barnet skulle ändå inte anses vara en gravt handikappad person som på grund av handikapp eller sjukdom har särskilt svårt att förflytta sig eller i övrigt klara sig på egen hand i sin varaktiga bostad. Det smarta låset kunde inte heller anses vara nödvändigt för att barnet skulle klara av de funktioner som hör till normal livsföring. Ansökan om ersättning för kostnaderna för det smarta låset hade således kunnat avslås.

Högsta förvaltningsdomstolen avslog besvären och ändrade inte förvaltningsdomstolens beslut.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 9 § 2 mom.

Förordningen om service och stöd på grund av handikapp 13 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Petri Helander, Toomas Kotkas, Ari Wirén och Antti Pekkala. Föredragande Riitta Hämäläinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.