12.8.2020/3383

Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Privatperson som sökande - Förpliktelse att anlita biträde - Avvisande av ansökan

Enligt 118 § 5 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ska en sådan sökande som inte är en myndighet eller en förvaltningsdomstol i ett ärende som gäller återbrytande av ett beslut anlita en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd avsett rättegångsbiträde med tillstånd.

Det framgick inte av ansökan om återbrytande som gjorts hos högsta förvaltningsdomstolen, huruvida sökanden, som var privatperson, anlitat en advokat eller ett biträde såsom föreskrivs i 118 § 5 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Sökanden bereddes tillfälle att meddela uppgifterna på den advokat eller det biträde som hen eventuellt hade anlitat. Sökanden inkom med skrivelser, men gav inte de begärda uppgifterna. Högsta förvaltningsdomstolen avvisade ansökan.

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden 118 § 5 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Leena Äärilä och Juha Lavapuro. Ärendets föredragande Ilona Leinonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.