20.7.2020/3233

Medborgarskap - Bevis på språkkunskaper - Examen över yrkesinriktad vuxenutbildning - Examensspråk - Migrationsverkets behörighet

Migrationsverket hade avslagit en nigeriansk medborgares medborgarskapsansökan för att hen inte hade visat att språkkraven enligt 17 § i medborgarskapslagen var uppfyllda. Ändringssökanden hade en i 7 punkten i paragrafen avsedd yrkesexamen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), men Migrationsverket ansåg utgående från sin utredning av ärendet att examensspråket inte hade varit finska.

Migrationsverket motiverade sitt beslut med ett utlåtande av den läroanstalt som utfärdat yrkesexamen, i vilket på allmän nivå redogjordes för på vilket språk läroanstaltens studerande huvudsakligen avlade sina studier. Utöver det hade Migrationsverket i sin utsaga till högsta förvaltningsdomstolen konstaterat att det fäst uppmärksamhet vid på vilken språklig nivå den till besvären bilagda affärsplanen var skriven, och ansåg detta stöda verkets uppfattning om ändringssökandens otillräckliga språkkunskaper i finska.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att Migrationsverket, för att utreda på vilket språk yrkesexamen var avlagd, hade kunnat ta reda på examensspråket av den läroanstalt som utfärdat examen. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg ändå att Migrationsverket inte utgående från den allmänt hållna utredningen hade kunnat sluta sig till att ändringssökanden hade utfört sin examen på ett annat språk än finska. Eftersom ändringssökandens affärsplan var skriven på finska och beskrivningen av den varit på finska och då ändringssökanden hade berättat att hen hade skrivit även de övriga uppgifterna på finska, skulle hen anses på finska ha avlagt en yrkesexamen enligt 17 § 1 mom. 7 punkten i medborgarskapslagen. Endast på den grunden att ändringssökanden i enskilda presentationssituationer hade använt engelska kunde man inte sluta sig till att examen var avlagd på ett annat språk än finska.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg ytterligare att eftersom 17 § i medborgarskapslagen uttömmande räknar upp hur språkkunskaper bevisas, hade Migrationsverket inte behörighet att själv bedöma språkkunskapsnivån hos den person som sökte medborgarskap.

Medborgarskapslagen 17 § (579/2011)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Janne Aer, Toomas Kotkas, Antti Pekkala och Ari Wirén. Föredragande Katariina Flinkman.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.