8.7.2020/3033

Upplösande av tjänsteförhållande under prövotid - Regionförvaltningsverket - Behörighet att fatta beslut i ärendet - Överdirektör - Hinder för överdirektören - Förordnande som överdirektören gett sin vikarie

Regionförvaltningsverkets överdirektör A hade på förhand åt verkets direktör B gett ett skriftligt förordnande om att vikariera överdirektören i hörandet och beslutsfattandet i ett ärende som gällde upplösande av överinspektör C:s tjänsteförhållande under prövotiden. Överdirektören hade under hörandetillfället och då beslutet fattades varit i tjänst på annan ort och efter det börjat sin årssemester. Frågan var om direktör B hade varit behörig att fatta beslut om upplösande av C:s tjänsteförhållande under prövotiden.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att ett beslut som gällde upplösande av tjänsteförhållande under prövotid primärt hörde till regionförvaltningsverkets överdirektörs behörighet enligt lagen om regionförvaltningsverken och det ifrågavarande regionförvaltningsverkets arbetsordning. Enligt 12 § 1 mom. i lagen om regionförvaltningsverken kan i regionförvaltningsverkets arbetsordning bestämmas att ett ärende ska avgöras av någon annan tjänsteman vid verket. Med stöd av nämnda bestämmelse hade i 15 § 2 mom. i regionförvaltningsverkets arbetsordning föreskrivits att ärenden som hörde till överdirektörens behörighet kunde ges även åt andra tjänstemän att avgöras. De av överdirektören förordnade ansvarsområdesdirektörerna var enligt 5 § 7 mom. i arbetsordningen överdirektörens vikarier.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att överdirektör A med stöd av 12 § 1 mom. i lagen om regionförvaltningsverken och de ovan nämnda bestämmelserna i arbetsordningen hade kunnat ge ett skriftligt förordnande om att B som utnämnts till A:s andra vikarie skulle fungera som överdirektörens vikarie och fatta beslut i ärendet gällande upplösande av tjänsteförhållande under prövotid emedan A själv då var förhindrad. B hade således varit behörig att fatta beslut om att upplösa C:s tjänsteförhållande under prövotid.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut varmed förvaltningsdomstolen på C:s besvär hade upphävt regionförvaltningsverkets beslut med hänvisning till B:s bristande behörighet.

Lagen om regionförvaltningsverken 12 § 1 mom., 13 § 1 mom. och 14 § 2 mom.

Arbetsordningen för regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 5 § 7 mom., 15 § 2 mom. och 18 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Janne Aer, Petri Helander, Toomas Kotkas och Antti Pekkala. Föredragande Riitta Kreula.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.