9.4.2020/1651

Kommunens kostservicechefs beslut om fastställande av matlistor - Utelämnande av parallell dricka och parallellt pålägg - Faktisk förvaltningsverksamhet - Kommunallagen - Omprövningsbegäran - Besvär - Avvisa utan prövning

Kostservicechefen hade slagit fast matlistorna för daghems-, skol- och utbildningstjänsterna. I motsats till tidigare ingick i matlistorna inte längre förutom fettfri matdryck och vegetabiliskt fettpålägg också ett givet pålägg och lättmjölk.

Stadsstyrelsen avslog A:s omprövningsbegäran över kostservicechefens beslut och förvaltningsdomstolen avslog A:s besvär över stadsstyrelsens beslut. A anförde besvär över stadsstyrelsens beslut till högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen avlägsnade anvisningarna för sökande av ändring som bifogats till kostservicechefens och stadsstyrelsens beslut. Stadsstyrelsens och förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och undanröjdes. A:s omprövningsbegäran och besvär i förvaltningsdomstolen avvisades utan prövning liksom A:s besvär i högsta förvaltningsdomstolen.

Kostservicechefens beslut som gällde fastställelse av matlistorna var till sin rättsliga natur ett utförande av en förvaltningsuppgift som liknas vid faktisk förvaltningsverksamhet. Beslutet innehöll således inget avgörande i ett ärende som var överklagbart enligt kommunallagen först genom omprövning och därefter besvär.

Kommunallagen 136 § och 137 § 1 mom.

Förvaltningsprocesslagen 51 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Janne Aer, Petri Helander, Toomas Kotkas och Antti Pekkala. Föredragande Katja Rytilahti.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.