21.12.2020/H1071

Barnskydd - Omhändertagande - Placering i vård utom hemmet - Ändring av platsen för vård utom hemmet - Barnskyddsmyndigheternas anmälningsskyldighet - Fel i förfarandet - Av myndighet anförda besvär - Behov av rättsskydd

Barnskyddsmyndigheten hade försummat sin skyldighet att till förvaltningsdomstolen meddela om ett beslut gällande ändring av platsen för vård utom hemmet, med vilket barnets vårdplats hade bytts medan ett ärende angående barnets omhändertagande och placering i vård utom hemmet var anhängigt i förvaltningsdomstolen. Inte heller ansökan om omhändertagande hade ändrats. Därför grundade sig förvaltningsdomstolens beslut om omhändertagande och placering i vård utom hemmet till vårdplatsens del på föråldrad information om barnets situation. Barnskyddsmyndigheten anförde besvär över förvaltningsdomstolens beslut till högsta förvaltningsdomstolen gällande vårdplatsen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att den enligt barnskyddslagen behöriga tjänsteinnehavaren efter förvaltningsdomstolens beslut hade fattat ett nytt överklagbart beslut om ändring av platsen för vård utom hemmet. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att myndigheten inte längre efter detta hade intresse eller behov av att få förvaltningsdomstolens beslut, som på grund av försummelse eller fel i förfarandet hos myndigheten var felaktigt, behandlat i högsta förvaltningsdomstolen. Därför fanns det inte anledning för högsta förvaltningsdomstolen att yttra sig om yrkandena i ärendet.

Barnskyddslagen 25 d § 2 mom. och 43 § 3 mom.

Se och jmfr. HFD 8.5.2018 t 2090 (på finska)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Outi Suviranta, Petri Helander, Toomas Kotkas och Antti Pekkala. Föredragande Anne Rautiainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.