14.12.2020/H987

Återkalla ansökan om besvärstillstånd - Återkallande av återkallelse - Besvärstid

Ändringssökanden hade ansökt om besvärstillstånd över förvaltningsdomstolens beslut. Hen hade sedermera återkallat sin ansökan om besvärstillstånd. Efter detta hade ändringssökanden återkallat återkallelsen och yrkat att högsta förvaltningsdomstolen prövar ansökan om besvärstillstånd och besvären.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att lagen om rättegång i förvaltningsärenden inte innehåller bestämmelser om återkallelse av ett meddelande om återkallelse av ansökan om besvärstillstånd. En återkallelse av återkallelsen innebär att ändringssökanden på nytt sätter sin ansökan om besvärstillstånd i kraft. Följaktligen avgörs det huruvida ansökan om besvärstillstånd ska prövas av om meddelandet om återkallelsen av återkallelsen har inkommit till domstolen inom besvärstiden.

Eftersom ändringssökandens meddelande om återkallelse av återkallelsen hade inkommit till högsta förvaltningsdomstolen innan besvärstidens utgång skulle ansökan om besvärstillstånd prövas.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen och Monica Gullans. Föredragande Anna Mähönen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.