Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2019

Resultatsidor

1-20 21-27

10.12.2019/5796
Utlänningsärende - Asylsökande - Ny ansökan - Uppehållstillstånd på grund av studier - Resedokument som förutsättning för beviljande av uppehållstillstånd
5.11.2019/5190
Markanvändning och byggande - Förvaltningstvång - Uppfylla huvudförpliktelsen - Utdömande av vite - Fast grundbelopp för vitet - Löpande vite
22.10.2019/4963
Kommunalärende - Vattenförsörjning - Avgift för vattentjänster - Anslutningsavtal - Taxebeslut - Avgift för tilläggsanslutning - Ändringssökande
15.10.2019/4789
Inkomstbeskattning - Avdrag av förlust - Ägarväxling - Tillstånd att använda förluster som avdrag - Fusion
9.10.2019/4536
Handikappservice - Personlig assistans - Tillfälligt ökat behov av assistans - Vård och omsorg
1.10.2019/4417
Rättshjälp - Förvaltningsprocess - Förutsättningar för beviljande - Stöd för närståendevård - Antal lediga dagar för närståendevårdaren - Avgjort som förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen - Avslag på ansökan om flera lediga dagar - Den vårdbehövandes behov av rättshjälp
1.10.2019/4406
Handikappservice - Personlig assistans - Arbetsgivarmodellen - Kostnader avlönandet av en assistent föranleder - Bindande behörighet - Besvär eller förvaltningstvistemål
13.9.2019/4128
Hälsoskydd - Boendehälsa - Sanitär olägenhet - Skyldighet att avhjälpa sanitär olägenhet - Buller - Bullermätning - Helhetsbedömning - Bostadslägenhet - Restaurangbuller - Musikbuller - Karaoke
12.9.2019/4097
Inkomstbeskattning - Ändring av verksamhetsformen - Ändring från firma till aktiebolag - Det sista skatteårets utgångsdag - Antecknande i handelsregistret
30.8.2019/3885
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Skyldighet att utreda ärendet - Utredning av religiös övertygelse - Muntlig förhandling
26.8.2019/3821
Extraordinärt ändringssökande - Domstolsavgift som högsta förvaltningsdomstolens föredragande påfört - Ansökan om besvärstillstånd gällande biträdes arvodesyrkande - Avslagen besvärstillståndsansökan - Till buds stående besvärsmedel - Talerätt - Avvisande av extraordinärt ändringssökande
22.8.2019/3756
Förvaltningstvistemål - Ledighet för närståendevårdare - Vårdarvode - Sänkning av vårdarvode - Kommunens prövningsrätt - Förutsättningar för beviljande av närståendevård - Dag då vården avbryts - Kalenderdag
19.8.2019/3706
Rättshjälp - Biträdets arvode och kostnadsersättning - Förseningsränta
15.8.2019/3654
Social kreditgivning - Tvist som gäller avtal om social kredit - Offentligrättsligt rättsförhållande - Förvaltningstvist - Bindande behörighet
15.8.2019/3648
Grundläggande utbildning - Klubbverksamhet - Läropliktig som erhåller hemundervisning - Jämlikhet
28.6.2019/3077
Medborgarskapsärende - Språkkunskapsvillkor - Avvikelse - Oskäligt svårt att sköta arbete
24.5.2019/2478
Vägmärke - Samtycke - Enskild väg - Ridning - Vägtrafiklagen - Lagen om enskilda vägar
21.5.2019/2293
Barnskydd - Omhändertagande - Barnets eget beteende som grund för omhändertagande - Sexuella erfarenheter som är olämpliga i förhållande till barnets ålder - Barnets skadliga kontakt med en medelålders man
17.5.2019/2243
Extraordinärt ändringssökande - Ministeriets beslut om att grunda en tjänst - Allmän organisering av ett ämbetsverk - Beslut som gäller tjänstehierarkin - Överklagbarhet - Återbrytning
8.4.2019/1392
Åland - Vattenärende - Miljögranskningsförfarande - Besvärstillstånd - Rikets lagstiftningsbehörighet i ett rättskipningsärende
Resultatsidor

1-20 21-27

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.