Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2017

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-66

29.12.2017/6937
Utlänningsärende - Skyddspolisens utlåtande - Uppehållstillstånd för arbetstagare - Partsoffentlighet - Allmän ordning och säkerhet - Förvaltningsdomstolens skyldighet att pröva ett ärende
29.12.2017/6928
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Alternativt skydd - Prövning av asylansökan - Riskbedömning - Hot från privatperson - Afghanistan
28.12.2017/6741
Utlänningsärende - Asylsökande - Uppehållstillstånd på grund av familjeband - Resedokument som förutsättning för beviljande av uppehållstillstånd
27.12.2017/6735
Beslut av myndighet i ärenden som gäller skadestånd - Besvärsanvisning - Förvaltningsdomstolens beslut att avvisa av en privatperson anförda besvär - Myndighets besvärsrätt över förvaltningsdomstolens beslut
27.12.2017/6675
Medborgarskapsärende - Språkkunskapsvillkor - Avvikelse - Språkstudier - Intyg av lärare - Arbetsprövning
22.12.2017/6851
Naturvård - Beslut om verkställighet - Förbud mot skogsavverkning
22.12.2017/6710
Offentlig upphandling - Arrangemang med ramavtal - Ramavtal - Upphandlingskontrakt - Enhet som avhållit sig från att verkställa ett upphandlingsbeslut - Beslut att inte påföra skyldighet att betala gottgörelse
22.12.2017/6697
Tjänstemannaärende - Gränsbevakningsväsendet - Förflyttning till andra uppgifter - Uppgift av lägre svårighetsgrad
21.12.2017/6647
Åland - Miljötillstånd - Tillståndsmyndighet - Prövningsnämnd - Sammansättning - Juristledamot - Fiskodling
20.12.2017/6600
Utlänningsärende - Asyl - Internationellt skydd - Sur place -situation - Avfall från islam - Konvertera till kristendom - Politisk åsikt - Tidigare erfarenhet av förföljelse - Kumulativa skyddsgrunder - Aktuell landinformation - Iran
15.12.2017/6475
Universitetets beslut - Fortsatt studierätt - Förlust av studierätten - Besvärsförbud - Diskrimineringslagen - Hörande av diskrimineringsombudsmannen
29.11.2017/6170
Utkomststöd - Kompletterande utkomststöd - Långvarigt utkomststöd - Långvarig sjukdom - Specialdiet - Celiaki
28.11.2017/6140
Medborgarskapsärende - Undantag från språkkunskapsvillkoret - Avsaknad av läs- och skrivkunnighet - Intyg av lärare i finska - Sökandens lärare
27.11.2017/6128
Skjutvapen - Temporärt omhändertagande - Varaktigheten av temporärt omhändertagande - Förlängning av omhändertagande - Nytt beslut om omhändertagande efter att det första beslutets giltighetstid upphört
21.11.2017/5984
Vattenhushållningsärende - Slutsyn - Tillämplig lag - Efterhandstillsyn - Den nya vattenlagen - Ikraftträdande
20.11.2017/5962
Kommunal tjänsteinnehavare - Ersättning som motsvarar lön - Uppsägning på tjänsteinnehavarens initiativ
17.11.2017/5922
Barnskydd - Ändring av plats för vård utom hemmet - Avslutande av omhändertagandet - Placering av omhändertaget barn i hemmet
9.11.2017/5778
Hittegods - Inlämningsfynd - Hittegodsbyrå - Kostnadsersättningar som tas ut av ägare av hittegods - Leveransavgift - Anmälningsavgift - Förvaringskostnader - Mervärdesskatt - Vite
2.11.2017/5575
Avfallsärende - Besluts överklagbarhet - Principbeslut - Skyldighet att lämna uppgifter - Elektronisk form - Avfallstransportör
30.10.2017/5490
Markanvändning och byggande - Planeringsbehovsavgörande - Utbyggnad av vindkraft - Behovet av planering genom planläggning - Besvärsrätt - Förvaltningsbesvär - Kommunalbesvär
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-66

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.