Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2016

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-62

29.12.2016/5652
Rättshjälp - Rätt att söka ändring - Rättsskyddsbehov - Rätt att föra talan - Arvode till biträde
29.12.2016/5606
Beslut om att ett förvaltningsbeslut ska träda i kraft oberoende av ändringssökande - Förvaltningsdomstols skyldighet att uttala sig om ett yrkande om verkställighetsförbud
29.12.2016/5592
Felparkeringsavgift - Parkeringsskiva - Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning - Ljuskopia
16.12.2016/5370
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Uppenbart ogrundad ansökan - Förvaltningsdomstolen domförhet
14.12.2016/5287
Överlåtelseskatt - Byggnad - Byggnad som på ett bestående sätt betjänar användningen av en fastighet - Flyttbar modulbyggnad - Tillfällig skollokal
9.12.2016/5227
Utlänningsärende - Delgivning - Underrättelse - Besvärstidens begynnelsetidpunkt - Återställande av försutten fataljetid
30.11.2016/4950
Offentlig upphandling - Påförande av påföljder - Förpliktande att utse en av anbudsgivarna i anbudsförfarande - Marknadsdomstolens behörighet
22.11.2016/4913
Utlänningsärende - Upphörande av flyktingstatus - Anskaffning av nytt pass - Användning av existerande pass
14.11.2016/4802
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Hälso- och sjukvårdstjänst - Försäljning av vara - Av fotterapeut tillverkade fotbäddar (skoinlägg)
14.11.2016/4786
Kommunalärende - Upptagning av ärende i ett högre organ - Utövning av upptagningsrätt - Stadsstyrelsen ordförande - E-postmeddelande
8.11.2016/4636
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Etiopien - Oromo - Ny landinformation - Ny utredning
7.11.2016/4671
Befolkningsdatasystemet - Spärrmarkering - Förutsättningar - Förfarande - Prejudiciell fråga - Besöksförbud
7.11.2016/4653
Utlänningsärende - Rättshjälp - Fast arvode enligt ärende - Besvär endast gällande uppehållstillstånd - Internationellt skydd
25.10.2016/4472
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Överlåtelse - Sale-and-lease back-arrangemang - Bundenhet vid bokföring
18.10.2016/4392
Kommunalärende - Inledande av vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar - Överklagbarhet av beslut - Rättelseyrkande - Beredning
29.9.2016/4163
Taxitillstånd - Överlåtelse av taxitillstånd - Trafikansvarig - Utredningsskyldighet
29.9.2016/4144
Medborgarskapsärende - Oförvitlighetsvillkor - Väntetid - Tilläggsväntetid - Migrationsverkets direktiv
19.9.2016/3914
Offentlig upphandling - Avbrytande av upphandlingsförfarande - Ersättning för rättegångskostnader
19.9.2016/3907
Service och stöd på grund av handikapp - Serviceboende - Personlig assistans - Åldrande - Lagen om service och stöd på grund av handikapp - Socialvårdslagen
13.9.2016/3803
Handlingsoffentlighet - Skattegranskning - Anteckningar - Myndighetshandling
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-62

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.