Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2015

Resultatsidor

1-20 21-32

23.12.2015/3824
Bilskatt - Skatteprocent - Inverkan av unionens rättsregler - Diskrimineringsbedömning - Bil som införts från ett område utanför EU- och EES-området
15.12.2015/3721
Förvaltningstvistemål - Arvode till familjevårdare - Förvaltningsdomstolens sammansättning
11.12.2015/3614
Handlingsoffentlighet - Ny handling - Skyldighet att sätta upp en ny handling
10.12.2015/3649
Beskattning av personlig inkomst - Lön - Uppsägning - Ersättning för immateriell skada
7.12.2015/3536
Offentlighet - Affärshemlighet - Rättegångshandling - Kosttillskott - Sammansättning - Mängden av olika beståndsdelar
23.11.2015/3406
Beställaransvar - Försummelseavgift - Verkställighet - Grundbesvär
10.11.2015/3210
Naturvård - Skyddsområde - Fredningsbestämmelse - Naturinventering - Naturvetenskaplig forskning - Markägarens samtycke - Allemansrätt
6.10.2015/2866
Utlänningsärende - Besvärsanvisning - Tid för ingivande av besvär - Elektronisk kommunikation - Besvärstid - Inverkan av felaktig besvärsanvisning
10.9.2015/2383
Kommunal tjänsteinnehavare - Timlärare i huvudsyssla - Ersättning som motsvarar lön - Tidsbestämt tjänsteförhållande - På varandra följande tjänsteförhållanden - Sommaruppehåll
9.9.2015/2376
Förvaltningstvist - Barnskyddskostnader - Kostnader för vård av barn utom hemmet - Tvist mellan kommuner - Framställande av yrkande i förvaltningsdomstolen - Part - Riktande av ansökan till en kommun - Riktande av en ansökan till en annan kommun vid handläggning i högsta förvaltningsdomstolen
19.8.2015/2211
Felparkeringsavgift - Parkeringsförbud - Enskilt område - Tilläggsskylt - Parkering som förutsätter tillstånd - Parkeringstillstånd för handikappade
11.8.2015/2170
Kommunalärende - Valbarhet - Särskild valbarhet - Samkommuns revisionsnämnd - Fullmäktigeledamot - Ersättare i fullmäktige
30.6.2015/1872
Skjutvapen - Innehav - Återkallande av tillstånd - Varning - Misshandel - Säkerhetsrisk - Personliga förhållanden
30.6.2015/1871
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Tjänster som möjliggör utövande av idrott - Agility för hundar - Uthyrning av hall - Skattesats
24.6.2015/1784
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Tillämpning av inskränkningar i avdrag för räntor - Balansjämförelse - Koncernbokslut - Underkoncern
24.6.2015/1766
Avfallsavgift - Besvärstillstånd - Grundbesvär
18.6.2015/1687
Klientavgift inom socialvården - Serviceboende - Extraordinarie ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Grundbesvär - Avvisande av ansökan
9.6.2015/1611
Offentlig upphandling - Val av anbudsgivare - Uteslutning ur anbudsförfarande - Skatteskuld - Betalningsarrangemang - Proportionalitetsprincipen
27.5.2015/1419
Handlingsoffentlighet - Logguppgift - Brottspåföljdsmyndighetens datasystem - Fångdatasystemet - Skyddsarrangemang för datasystem - Parts rätt att ta del av uppgifter - Fånge
27.5.2015/1396
Miljöskyddslag - En verksamhets beroende av miljötillstånd - Flygplats - Landningsplats för helikopter
Resultatsidor

1-20 21-32

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.