Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2013

Resultatsidor

1-20 21-27

31.12.2013/4119
Mervärdesskattelag - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Upplaga av ett allmännyttigt samfunds medlemstidning - Nedsatt skattesats - Försäljning av tidningsproduktionstjänster
13.12.2013/3940
Handikappservice - Personlig assistans - Nödvändiga kostnader - Levnadskostnader
10.12.2013/3862
Mervärdesskatt - Tillämpningsområde - Skatteplikt - Vederlag - Eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav - Verksamhet som omfattar yrkesinriktad tilläggsutbildning - Ett direktivs tolkningsverkan
4.12.2013/3833
Extraordinära rättsmedel - Återställande av försutten fatalietid - Miljötillstånd - Synnerligen vägande skäl - Ombud - Kontaktuppgifter
15.11.2013/3579
Omhändertagande och placering i vård utom hemmet - Placering i enskilt hem - Bedömning av förutsättningarna för omhändertagande - Grunderna för beslut om placering i enskilt hem
30.10.2013/3433
Ärende som gäller stöd till jordbruket - Nationell tilläggsdel till kompensationsbidrag - Granskning - Landsbygdsnäringsmyndighet - Beslutsförfarande - Beslut om återkrav - Nytt stödbeslut
24.10.2013/3354
Handikappservice - Personlig assistans - Perisylvians syndrom - Kvävningsrisk - Assistans vid måltider
11.10.2013/3251
Beskattning av personlig inkomst - Inkomstbeskattning av gårdsbruk - Skogsavdrag - Gårdsbruksbyggnad - Täckdike - Anskaffningsutgift - Avdrag - Gängse värde - Äktenskapsskillnad - Avvittring - Utjämning
10.10.2013/3230
Miljötillstånd - Motorsportbana - Speedway-bana - Bullerolägenhet - Tillståndsvillkor - Maximal ljudnivå - Tillståndsprövning - Avslag på tillståndsansökan
9.10.2013/3182
Myndighets besvärsrätt - Polisinrättning - Körförbud - Utlåtande om rusmedelsberoende - Uppföljningstidens längd
1.10.2013/3118
Kommunalbesvär - Åland - Tillsättande av kommunal tjänst - Ny besvärsgrund - Kommunallag för landskapet Åland
27.9.2013/3084
Datasekretess - Personregister - Apparats händelselogg - Tekniska uppgifter om en apparat - Uppgifter som beskriver apparatens verksamhet
24.9.2013/3023
Kommunalärende - Tillsättande av tjänst - Förfarande vid val av tjänsteinnehavare - Beredning av ärende - Jämförelse av meriter - Sammandrag över sökande - Skillnet Artist-systemet
23.9.2013/2996
Ändring av kommunindelning - Framställning om sammanslagning av kommuner - Kommunfullmäktige - Kommunstyrelse - Beredning - Jäv hos föredragande - Kommundirektör - Synnerlig nytta
20.9.2013/2979
Rättshjälp - Yrkande på arvode för genomgång och delgivning av beslut - Behövliga åtgärder
16.9.2013/2932
Förskottsuppbörd - Arbetsgivares socialskyddsavgift - Inräkning av mervärdesskatt i lönebelopp
22.8.2013/2616
Stöd för hemvård och privat vård av barn - Kommunalt tillägg - Återkrav - Tillämplig lag - Förvaltningstvistemål
29.7.2013/2452
Bygglov - Väsentliga tekniska krav - Brandföreskrifter - Villkor i bygglov - Ringa avvikelse - Fråga om en anvisnings bindande verkan
5.7.2013/2304
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Försäljning av vara eller tjänst - Sänkt skattesats - Försäljning av tryckningsarbetet på en fotobok
19.6.2013/2093
Vattenhushållningsärende - Godkännande av kontrollplan - NTM-centralens behörighet - Tillståndsvillkor om kontroll - Anläggning för konstgjort grundvatten - Försöksverksamhetsskede
Resultatsidor

1-20 21-27

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.