Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2012

24.5.2012/1363
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Eget bruk av tjänst - Vederlagsfri överlåtelse - Upplåtelse av informations- och annonsplats - Tidningsförlagsverksamhet - Inverkan av direktiv
24.5.2012/1362
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Prestation av byteskaraktär - Vederlag - Samarbets- och marknadsföringsavtal - Överlåtelse av sportredskap och -tillbehör åt intressentgrupper
30.3.2012/763
Markanvändning och byggande - Kommunalärende - Markanvändningsavtal - Område som avtalsobjekt - Avtalsparter - Annan än ägaren till området - Vindkraft
21.3.2012/647
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Tillämpning av miljökonsekvensförfarandet i enskilda fall - Regional miljöcentrals beslut - Kraftledningsprojekt
14.3.2012/601
Växtskyddsmedel - Återkallande av parallellimporttillstånd - Iakttagande av försiktighetsprincipen - Ändrad lagstiftning
14.3.2012/599
Miljötillstånd - Kraftverk - Tillståndsvillkor - Statsrådet förordning om avfallsförbränning - Samförbränningsanläggning - LCP-förordningen - Flerbränsleanläggning - Existerande anläggning - Bestämmande av utsläppsgränsvärden - Dubbla tillståndsvillkor
19.1.2012/52
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Idrottstjänst - Tennissport med handledare - Skattesats - Direktivs inverkan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.