Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2011

27.12.2011/3757
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Vara i eget bruk - Vederlagsfri överlåtelse - Försäljning av telefonanslutningar - Överlåtelse av varor till kunder som ingått anslutningsavtal - Kampanjprodukt
21.12.2011/3684
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Inkvarteringsverksamhet - Skattesats - Resebyråtjänster - Tjänst inköpt av näringsidkare - Direktivs inverkan
11.11.2011/3307
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Förvaltningsbeslut om behovet av miljökonsekvensbedömning - Tidpunkten - Sökande av ändring i ett tillståndsärende - Marktäkt - Avgörande i tillståndsärende
11.8.2011/2127
Miljötillstånd - Animalisk biprodukt - Fett från räv och mink - Pannanläggning - Samförbränning - Biproduktförordningen - Avfall - Förbränning av avfall
11.7.2011/1998
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeband - Familjeliv - Minderårigt barn
30.5.2011/1439
Naturvård - Beslut om undantag - Fridlyst fågelart - Tornseglare - Att förstöra fågelbo - Att förstöra ägg - Annan avsiktlig störning - Undantag från förbud - Rivning av byggnad - Sanitär olägenhet - Fågeldirektivet - Tryggande av folkhälsan och allmän säkerhet
21.3.2011/754
Utlänningsärende - Avvisning - Inreseförbud - Brottslig handling - Allmän säkerhet - Arbetsorsak - Helhetsbedömning
28.1.2011/193
Handlingars offentlighet - Ärende - Parts rätt att ta del av en handling - Klagomål som gäller mänskliga rättigheter - Finlands regerings bemötande till människorättsdomstolen - Motpart - Myndighets utlåtande - Utrikesministeriet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.