Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2010

16.12.2010/3764
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Generalplan med rättsverkningar - Del av generalplaneområde - Ändringssökande - Förvaltningsdomstol - Fullföljd - Besvärstillstånd
19.11.2010/3344
Miljötillstånd - Verksamhet som medför risk för förorening av miljön - Hamnverksamhet - Verksamhetsutövarens ansvar - Fartygsbränsle - Svavelhalt - Tillståndsvillkor - Villkor för att förhindra förorening av miljön - Svaveldirektiv
29.10.2010/3064
Flygtrafikärende - Prövning av ansökan - Marknadsdomstolen - Specialdomstol - Behörighet - Rådets förordning om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen - Statligt stöd
14.10.2010/2682
Utlänningsärende - Ansvarsbegränsningsförordning - Återsändning enligt Dublinförordningen - Registrerad olaglig inresa till Grekland - Betydelse av underårighet
14.10.2010/2681
Utlänningsärende - Ansvarsbestämningsförordning - Återsändning enligt Dublinförordningen - Asylansökan på Malta - Betydelse av underårighet
3.9.2010/2050
Mervärdesskatt - Marginalbeskattningsförfarande - Använda bilar - Återförsäljningssyfte - Användning som tjänstebil
8.7.2010/1708
Begäran om förhandsavgörande av Europeiska unionens domstol - Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt för försäljning - Finansiella tjänster - Swifttjänster - Omvänd skattskyldighet
24.6.2010/1581
Hörande - Fel i hörandeprocessen - Specialbestämmelse - Allmän lag - Europeiska människorättskonventionen - Genmäle - Skyddskrav - Nyttighetsmodell
3.5.2010/997
Mervärdesskatt - Skatt som får dras av - Allmän avdragsrätt - Begränsningar av avdragsrätten - Tjänstebil - Förvaltningstjänster - Sambandsprincipen
26.3.2010/640
Mervärdesskatt - Tillämpningsområde - Skatteplikt - Vederlag - Eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav - Hälso- och sjukvårdsverksamhet - Rehabiliteringsverksamhet - EU-direktivs inverkan
12.3.2010/470
Direkt beskattning - SICAV-bolag - Vinstutdelning - Dividend
4.3.2010/412
Beskattning av personlig inkomst - Källskatt - Källskatt för löntagare från utlandet - Nyckelperson
23.2.2010/322
Program för utveckling av landsbygden - Stöd för projekt för utveckling - Utbetalning av stöd - Tilläggsförsäkringspremie - Stödberättigad kostnad - Hänförlig kostnad - Pensionsstadga - Lagstadgade bikostnader
5.2.2010/193
Miljötillstånd - Avfallshantering - Kraftverk - Behandling av avloppsvatten - Avsvavlingsanläggning - Filterkaka
8.1.2010/12
Jordbruksärende - Gårdsstödsrättighet - Återbetalning av felaktigt tilldelade gårdsstödsrättigheter - Tillämpliga bestämmelser - Kommissionens förordning - Verkställighet av EU-förordning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.