Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2009

18.12.2009/3603
Kommunikationsmarknadslagen - Besvärsrätt - Prissättning - Kostnadsorienterat pris - Ramdirektivet 2002/21/EG - Gemenskapsrätt
22.10.2009/2593
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning -Tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall - Miljötillstånd - Torvproduktion - Ändringssökande med anledning av att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning inte har tillämpats - Regional miljöcentrals beslut
21.10.2009/2577
Kommunalärende - Statligt stöd - Annan än kommunmedlem - Besvärsrätt
29.9.2009/2376
Offentlig upphandling - Marknadsdomstolens behörighet - Rättegångskostnader - Dröjsmålsränta
13.8.2009/1929
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Skattegrund - Resebyråtjänst - Reseledar- och guidetjänster
10.7.2009/1785
Mervärdesskatt - Skattskyldighet - Ansökan om att bli skattskyldig - Förutsättningarna för att få ansöka om att bli skattskyldig - Upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet - Fastighetsaktiebolag - Begränsad besittningsrätt - Rätt att dra av mervärdesskatt som ingår i byggkostnader - Inkvarteringsrörelse - Semesterlägenheter - Privat bruk - Kontinuerlig användning
18.6.2009/1573
Körförbud - Körkort - Körrätt - Polis - Dom i brottmål - Förvaltningsdomstol - Allmän domstol
15.6.2009/1551
Avfallsavgift - Fritidsbostad - Liten användning - Besvärstillståndsärende
6.3.2009/538
Utlänning - Asylsökande - Sjukvård - Säkerhetsläget i hemlandet - Människorättskonventionen - Uppehållstillstånd - Avvisning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.