Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2008

12.12.2008/3224
Utlänning - Flykting - Asylsökande - Hemland - Medborgarskapsland - Permanent bosättningsland
17.11.2008/2879
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Eget bruk av vara - Vederlagsfri överlåtelse - Förmedling av telefon- och bredbandsanslutningar - Överlåtelse av varor till kunder som hade ingått anslutningsavtal
14.11.2008/2865
Mervärdesskatt - Försäljning av tjänster - Finansiella tjänster - Värdepappershandel - Kapitalförvaltning
19.8.2008/1987
Utlänning - Uppehållstillstånd på grund av familjeband - Resedokument som förutsättning för uppehållstillstånd - Asylsökande
13.8.2008/1881
Inkomstbeskattning - Hyra av fastighet - Utgifter för förvärvande av hyresinkomst - Stuga som stått tom - Fastighetssammanslutning
3.7.2008/1633
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall - Regional miljöcentrals beslut - Byggande av naturgasrör - Inlösningstillstånd
4.6.2008/1390
Kommunalärende - Besvärstid - Besvärsgrunder - Försening - Unionsbestämmelsen om statsunderstöd - Tillämpning - Inkommet genmäle - Avvisande av besvär utan prövning i sak
16.5.2008/1175
Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall - Gruvprojekt - Fastställning av utmål - Sökande av ändring i beslut som gäller tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Regional miljöcentrals beslut - Besvärsmyndighet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.