Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2007

10.12.2007/3160
Mervärdesskatt - Fördelning av avdragsrätt - Allmänna omkostnader - Beräkning av proportionell avdragsgill andel - Avrundning av procenttal - Direkt tillämpning av direktiv - Tolkning av direktiv
31.10.2007/2785
Fiske - Yrkesfiskare - Yrkesfiskarregistret - Införande i register - Juridisk person - Aktiebolag
7.9.2007/2273
Åland - Natura 2000 -område - Habitatdirektivet - Direkt tillämpning - Tillståndsärende - Projekt - Verkningar
8.5.2007/1159
Strukturfonden - Stöd från socialfonden - Utbetalningsärende - Statsunderstödsärende - Utbetalande myndighet - Arbetskrafts- och näringscentral - Statsunderstödsmyndighet - Förvaltningsbeslut - Rättelseyrkande - Ändringssökande - Besvär - Förvaltningstvist - Stödduglighet - Registreringsförfarande - Bokföringsförfarande
8.5.2007/1158
Strukturfondmedel - Europeiska regionala utvecklingsfonden - Gemenskapsinitiativprogrammet Interreg - Förbund på landskapsnivå - Utbetalningsbeslut - Rättelseyrkande - Förvaltningstvistemål - Kommunalbesvär - Förvaltningsbesvär - Regional utvecklingsmyndighet - Statsbidragsmyndighet
10.1.2007/18
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från försäljnings skatteplikt - Försäkringstjänst - Tjänst som innefattar uppgörelse och beräkning av försäkringsersättning - Gemenskapsrätt
10.1.2007/17
Marktäktstillstånd - Grus- och sandtäkt - Naturvårdslagen - Objekt inom nätverket Natura 2000 - Habitatdirektivet - Fågeldirektivet - Bedömning av projekt och planer enligt 65 § i naturvårdslagen
8.1.2007/1
Mervärdesskatt - Skattskyldighet - Skattegrund - Allmännyttigt samfund - Inkomst av näring - Golfsällskap - Medlems- och anslutningsavgifter - Direktivs tolkningseffekt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.