Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2006

2.11.2006/2912
Miljötillstånd - Avfallsreningsverk - Sulfatcellulosafabrik - Tillståndsvillkor - Prövning - Enskilda fall - Egenskaper hos ett vattenområde - Bästa användbara teknik - BREF-dokument - Kväve - Fosfor
29.9.2006/2512
Markanvändning och byggande - Generalplan - Planbeskrivning - Den finska och svenska lydelsen av 40 § i markanvändnings- och bygglagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.