27.5.2005/1280

Beskattning av personlig inkomst - Ersättning som med stöd av naturvårdslagen betalts med anledning av ett beslut om förekomstgränser - Skadestånd

Det hade observerats att vitryggig hackspett häckade på A:s fastighet. Den regionala miljövårdscentralen hade med stöd av 47 § 3 mom. i naturvårdslagen (1096/1996) fattat beslut om gränserna för det område av fastigheten som enligt beslutet utgjorde en plats där en art som kräver särskilt skydd förekommer. Med anledning av detta beslut betalades till A ersättning med stöd av 53 § 1 mom. i naturvårdslagen. Denna engångsersättning, som betalades av statens medel, var en skattefri ersättning som avses i 80 § 7 punkten i inkomstskattelagen. Finansministeriet gav utlåtande i ärendet.

Förhandsavgörande för åren 2003 och 2004

80 § 7 punkten i inkomstskattelagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.