Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2005

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-78

15.12.2005/3357
Offentlig upphandling - Ålands landskapsregering - Upphandling som överstiger tröskelvärdet - Marknadsdomstolens behörighet - Lufttrafik - Avbrytande av upphandlingsförfarande utan att upphandling genomförs
10.11.2005/2916
Beskattning av inkomst av näring - Förlust - Rätt till avdrag - Lånefordran på dotterbolag - Överlåtelse av lånefordran - Överlåtelseförlust
9.11.2005/2900
Markanvändning och byggande - Strandgeneralplan - Förvaltningsrättskipning - Kommunalbesvär - Partssuccession
8.11.2005/2911
Utlänningsärende - Asylsökande - Avvisning - Den nya utlänningslagens ikraftträdande - Verkställbart beslut om att en person skall avlägsnas ur landet - Äktenskap med finsk medborgare - Ny ansökan om uppehållstillstånd - Rätt att vistas i landet
8.11.2005/2868
Markanvändnings- och bygglag - Undantag - Strandområde - Tana älv
8.11.2005/2867
Miljötillstånd - Bästa tillgängliga teknik (BAT) - Tillståndsvillkor - Kyllager - Kylämne - Ammoniak
1.11.2005/2811
Överklagbarhet - Mentalvård oberoende av patientens vilja - Intagning för observation - Avsaknad av förutsättningar för vård oberoende av patientens vilja
1.11.2005/2802
Miljötillstånd - Vattendrag - Förorening - Miljötillståndsmyndighet - Kommunal miljövårdsmyndighet - Förvaltningsdomstol - Behörighet
28.10.2005/2765
Beskattning av personlig inkomst - Beskattning av överlåtelsevinst - Anskaffningsutgift för aktie som givits som dividend
28.10.2005/2741
Kommunikationsmarknadslag - Besvärsrätt - Rätt att föra talan - EG-rätt - Direktiv
26.10.2005/2728
Förmögenhetsbeskattning - Skattepliktiga tillgångar - Anställningsoption - Kalkylerad skatteskuld - Nettotillgångar
26.10.2005/2684
Vattenlagen - Miljöskyddslagen - Vattenhushållningsärende - Tillstånd - Vattendomstol - Ersättning - Miljöskada - Oförutsedd skada - Tillämplig lag
26.10.2005/2681
Vattenhushållningsärende - Kraftverk - Nyttjanderätt till vattenkraft - Inbjudan att delta - Förvaltningstvång - Ansökan - Samfällt område - Delägarlag
25.10.2005/2717
Hörande - Förvaltningsförfarande - Utredning - Rättsprincip - Åland
19.10.2005/2644
Beskattningsförfarande - Efterbeskattning - Skatteförhöjning - Oriktig skattedeklaration - Hyresavtal - Avbetalningsköp - Periodisering
17.10.2005/2608
Offentlig upphandling - Val av anbudsgivare - Uteslutande av anbudsgivare från urvalsförfarande - Av utomstående utfärdat kompetensintyg
17.10.2005/2607
Kommunalärende - Kommunfullmäktige - Arbetsordning - Bordläggning - Begäran
7.10.2005/2538
Beskattning av personlig inkomst - Utgift för inkomstens förvärvande - Ökning av levnadskostnader - Särskild bransch - Av arbetsgivaren ordnad arbetsplatsbespisning - Avdrag som motsvarar måltidsersättning
7.10.2005/2537
Beskattning av personlig inkomst - Skattefria resekostnadsersättningar - Dagpenning - Arbetsresa - Egentlig arbetsplats - Särskilt arbetsställe
28.9.2005/2470
Kommunalärende - Överklagbarhet - Ledamot av kommunstyrelsen - Samkommun - Ekonomidirektör
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-78

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.