Resultat

Med termen "ändringssökande" hittades 207 resultat.

3.3.2021/H690
Offentlig upphandling - Verkställighet av upphandlingsbeslut - Temporär organisering av upphandling - Behov av att ge förordnande om verkställigheten
Annat beslut 104/2021
Besvär som gäller investeringsstöd (biogasanläggning, Åland)
20.1.2021/38 HFD:2021:11
Mervärdesskatt - Parkeringsverksamhet - Extraordinärt rättsmedel - Ansökan om återbrytande - En andra ansökan om återbrytande - Lämna utan prövning - Rättssäkerhet - Unionsrätten
28.9.2020/3791 HFD:2020:101
Extraordinärt ändringssökande - Återställande av försutten fatalietid - Begränsning av allmänna fiskerättigheter - Fiskeguide - Part - Hörande av part - Delgivning - Besvärsrätt - Synnerligen vägande skäl
12.8.2020/3383
Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Privatperson som sökande - Förpliktelse att anlita biträde - Avvisande av ansökan
26.6.2020/2818
Extraordinärt ändringssökande - Återställande av försutten tid - Tidsfrist som kan återställas - Internationellt skydd - Ansökan om förbud mot verkställighet
Annat beslut 2576/2020
Besvär som gäller fast fornlämning (Saltvik, Åland)
Annat beslut 2575/2020
Besvär som gäller fast fornlämning (Saltvik, Åland)
3.6.2020/2414
Beslutets delgivningssätt - Vanlig delgivning - Delgivning med elektroniskt meddelande - Delgivning per brev - Förvaltningsdomstolens beslut - Ändringssökande hos högsta förvaltningsdomstolen - Besvärstidens begynnelsetidpunkt
20.4.2020/1727 HFD:2020:42
Extraordinärt ändringssökande - Mervärdesskatt - Tullförfarande - Försäljning (som riktar sig) utanför unionen/gemenskapen - Exportförsäljning - Villkor för skattefrihet - T1-transiteringsförfarande - Utförselbekräftat överlåtelsebeslut
20.1.2020/131 HFD:2020:3
Naturvårdslagen - Förvaltningstvång - Skogsavverkning - Anmälan om användning av skog - Natura 2000 -område - Natura-bedömning - Prövning av om en bedömning behövs
17.12.2019/5927 HFD:2019:161
Utlänningsärende - Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Internationellt skydd - Ny ansökan - Avvisning - Verkställighetsbestämmelse - Förvaltningsdomstolens behörighet
31.10.2019/5134
Besvär som gäller vägplan (Ålands landskapsregering)
31.10.2019/5133
Besvär som gäller vägplan (Ålands landskapsregering)
31.10.2019/5132
Besvär som gäller fast fornlämning (Ålands landskapsregering)
31.10.2019/5131
Besvär som gäller fredning av område (Ålands landskapsregering)
29.10.2019/5101
Besvär som gäller jordförvärvstillstånd, Åland
22.10.2019/4963
Kommunalärende - Vattenförsörjning - Avgift för vattentjänster - Anslutningsavtal - Taxebeslut - Avgift för tilläggsanslutning - Ändringssökande
11.10.2019/4680 HFD:2019:128
Sametingsval - Upptagning i vallängd - Avslag på rättelseyrkande - Rätt att få ett motiverat beslut - Ändringssökande
3.10.2019/4466 HFD:2019:127
Förvaltningsbesvär - Tidpunkt för anhängiggörandet - Barnskydd - Omhändertagande - E-postmeddelande av en ledare på vårdplatsen - Rättsskydd som en grundrättighet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.