Hovrättsavgöranden: 2002

Resultatsidor

1-20 21-28

Rovaniemen HO 27.12.2002 856
Oikeudenmukainen oikeudenkäynti, Oikeudenkäynnin kesto, Veropetos
Helsingin HO 05.12.2002 3791
Törkeä huumausainerikos - Subutex - Rangaistuksen mittaaminen
Rovaniemen HO 06.11.2002 697
Henkinen kärsimys, Yksityiselämän loukkaaminen
Rovaniemen HO 31.10.2002 686
Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä, Avustajan määrääminen
Vaasan HO 23.10.2002 1273
Vahingonkorvaus - Arvonlisävero - Hotellipalvelut
Rovaniemen HO 01.10.2002 626
Velkomus, Kansainvälinen yksityisoikeus (sovellettavan lain valinta)
Rovaniemen HO 26.09.2002 608
Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus lapsen elatusavun muuttamista koskevassa asiassa, Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 §:n soveltaminen
Rovaniemen HO 24.09.2002 598
Oikeudenkäyntikulut, Lapsen elatusapu
Rovaniemen HO 19.09.2002 576
Rangaistuksen määrääminen ja mittaaminen, Yhdyskuntapalvelu
Vaasan HO 19.09.2002 1116
Laki holhoustoimesta - Edunvalvojan määrääminen - Kuulemisvelvollisuus
Rovaniemen HO 10.09.2002 556
Vaarallisten aineiden kuljettamisrikkomus, Kevytpolttoöljy
Rovaniemen HO 28.06.2002 414
Kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella annetun lain rikkominen
Rovaniemen HO 27.06.2002 380
Yhteishuoltajuus, Tietojensaantioikeus
Rovaniemen HO 26.06.2002 349
Pahoinpitely, Oheissakko
Itä-Suomen HO 25.06.2002 801
Oikeudenkäyntikulut - Lapsen elatusapu
Rovaniemen HO 24.06.2002 348
Yhdyskuntapalvelu
Rovaniemen HO 20.06.2002 359
Tappo
Rovaniemen HO 14.06.2002 324
Yhdyskuntapalvelun muuntaminen vankeudeksi, Laki yhdyskuntapalvelusta 11 § 2 momentti
Rovaniemen HO 06.06.2002 308, 309
Yksityishenkilön velkajärjestely - Velkajärjestelylain 48 §:n 1 momentin soveltamisala
Rovaniemen HO 04.06.2002 418
Sakonmuuntoasia, Sakon muuntamatta jättäminen
Resultatsidor

1-20 21-28

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.