Kouvolan HO 04.02.1981 1529/80

Työsuhde

Työntekijällä, joka oli saapunut ennen työpäivän alkamista kello 6.50 työpaikalle ainoastaan tarkoituksenaan pyytää talvilomaa tai lupaa päästä työpaikkalääkärin tutkittavaksi, oli suoritetussa humalatilatutkimuksessa todettu kello 10 olleen veressä, paitsi 0.06 promillea alkoholia, lääkeaineita siinä määrin, että ne olivat lääkärin lausunnon mukaan aiheuttaneet keskivahvaa lievemmän humalatilan.

Työnantaja oli irtisanonut työsuhteen päättymään välittömästi.
HO ei katsonut työntekijän hänen saapuessaan ainoastaan mainitussa tarkoituksessa työpaikalle esiintyneen työpaikalla työsopimuslain 43 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, mutta katsoi hänen sen sijaan nauttimalla alkoholia ja lääkeaineita saattaneen itsensä sellaiseen tilaan, ettei hän ollut mainittuna päivänä kyennyt suorittamaan hänelle kuuluneita työtehtäviä. Edelleen HO katsoi, että vaikka työnantajalla ei tällä perusteella ollut ollut oikeutta työsopimuslain 43 §:n 1 momentin nojalla purkaa työsopimusta irtisanomisaikaa noudattamatta, sillä oli kuitenkin ollut saman lain 37 §:n 2 momentissa tarkoitettu erittäin painava syy työsopimuksen irtisanomiseen. Sen vuoksi vaatimus saada vahingonkorvausta työttömyysajalta hylättiin ja työnantaja velvoitettiin suorittamaan työntekijälle irtisanomisajan palkka.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.