Itä-Suomen HO 12.05.1981 PÄ-2090/80

Rikosten yhtyminen - Ideaalikonkurrenssi

A oli HO:lle toimittamassaan pahoinpitelyä ynnä muuta koskevan jutun muutoksenhakukirjoituksessa käyttänyt B:tä ja C:tä loukkaavaa kirjoitustapaa. B ja C olivat kirjoituksen johdosta nostaneet herjauskanteen A:ta vastaan alioikeudessa. HO käsitteli jutut yhdessä ja tuomitsi A:n OK 14 luvun 7 §:n 1 mom:n sekä RL 27 luvun 3 §:n 1 mom:n ja 7 luvun 1 §:n nojalla rangaistukseen yksin teoin tehdyistä kahdesta solvauksesta ja vastapuolta loukkaavan kirjoitustavan käyttämisestä HO:een annetussa kirjoituksessa.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.