Itä-Suomen HO 13.03.1981 PÄ-2070/80

Ehdonalainen vapaus - Menetetyksi julistaminen

RO oli laiminlyönyt määrätä, oliko A menettävä ehdonalaisen vapautensa koeaikana tehtyjen rikostensa johdosta, koska oikeusministeriön vankeinhoito-osasto jo oli määrännyt A:n menettämään sanotun ehdonalaisen vapautensa. A oli ennen RO:n päätöksen julistamista alkanut suorittaa jäännösrangaistustaan.

RTpA 2 luvun 15 §:n 2 mom:n mukaan RO:n olisi riippumatta siitä, oliko A:n ehdonalainen vapaus edellä selostetuin tavoin sanotun asetuksen 2 luvun 14 a §:n 2 mom:n ja 15 §:n 1 mom:n nojalla käytösrikkomuksen johdosta julistettu menetetyksi, pitänyt määrätä, aiheuttivatko A:n uudet rikokset hänen ehdonalaisen vapautensa menettämisen.

KKO: T:PÄ-2571/80, A:22.10.1980

Vrt. I-SHO:n T:PÄ-1829/79.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.