Itä-Suomen HO 06.03.1981 PÄ-1919/80

Lainhaku - Muutoksenhaku

A oli antanut omistamaansa kiinteistöön kiinnitetyn haltijavelkakirjan velkojalle B:n velan vakuudeksi. Velkoja oli lainhakumenettelyssä hakenut maksua ainoastaan kiinteistöstä lähteväksi. LH:n välipäätös oli annettu tiedoksi ainoastaan B:lle. LH oli päätöksessään julistanut kiinteistön ulosmitatuksi mainitusta B:n velasta. B vaati LH:n päätöksen kumoamista, koska kiinteistön omisti A ja B oli siten jutussa väärä vastaaja. HO jätti valituksen tutkimatta, koska ulosmitattu kiinteistö ei kuulunut B:lle eikä B ollut edes väittänyt LH:n päätöksen muutoinkaan loukkaavan hänen oikeuttaan. (Ään.
Esittelijä ja eri mieltä oleva jäsen katsoivat, että B:llä oli oikeus hakea muutosta lääninhallituksen päätökseen, ja palauttivat asian LH:een.)

KKO:1928-I-37, KKO:1933-I-25, KKO:1935-II-235, KKO:1938-II-413, KKO:1940-II-239, KKO:1950-II-89, KKO:1950-II-90 ja KKO:1975-II-49

Tauno Ellilä: Sivullisen oikeussuojan takeista ulosotossa, ss. 160-161

Honkasalo: Virallisen vastaväittäjän lausunto em.
teoksesta, LM 1947, s. 521

Tauno Ellilä: Ulosotto-oikeuden yleiset opit, 1970, ss. 475-478

Wrede: Finlands gällande civilprosessrätt III, 1936, ss. 151-.

Wrede: Ulosottotoimi, 1927, s. 191 alk., erit. 199,
225

Reinikainen: Jutun palauttamisesta, 1956, s. 42, 54,
207, 285, 329

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.