Itä-Suomen HO 06.03.1981 PÄ-1506/80

Osakeyhtiö - Moiteoikeus

Osakkeiden ostajalla, joka ennen yhtiökokouksen päätöstä koskevan moitekanteen nostamista oli ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esittänyt sovintokirjan, jolla sanottujen osakkeiden lunastusta koskeva riita oli sovittu ja osakkeiden oli todettu olevan ostajan omaisuutta, katsottiin OYL 3 luvun 13 §:n 1 mom:n säännös huomioon ottaen olevan oikeus käyttää yhtiössä osakkeenomistajalle kuuluvaa oikeutta moitekanteen nostamiseen.

Vrt. KKO:n tuomio n:o 607, A:8.3.1966, KKO:1936-II196

Oikeusministeriön lainsäädäntöosaston julkaisu 5/1979 (HE 27/1977), s. 56, 82, 83, 117

Koski - af Schultén: Uusi osakeyhtiölaki selityksin I, 1978, s. 430

Olsson: Aktieförvärvares rätt i förhållande till bolaget, s. 82-85

Kyläkallio: Osakeyhtiö tänään 1, 1979, s. 118-120,
150-153

Kyläkallio: Osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksen pätemättömyydestä, s. 177, 185-187, 192, 193

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.