Itä-Suomen HO 24.11.1981 PÄ-1245/81

Ulosottolaki - Pakkohuutokauppa

Pakkohuutokaupassa kertyneiden varojen tilittäminen velkojille, huomioon ottaen UL 3 luvun 20 §:n, 6 luvun 9 §:n 1 mom:n ja 15 §:n sekä 9 luvun 3 §:n säännökset, ei ole esteenä kiinteistön pakkohuutokaupassa tehdyn valituksen tutkimiselle.

Pakkohuutokaupan hakija, lainhaun perustuttua panttivelkakirjoihin, ei UL 5 luvun 20 §:n mukaisesti ole ollut velvollinen huutokauppaa pyytäessään ilman eri vaatimusta esittämään alkuperäisinä esittämiensä panttivelkakirjojen lisäksi muuta selvitystä saatavastaan.

Samoin I-SHO:n T:PÄ-1246/81

Tauno Ellilä: Ulosotto-oikeuden yleiset opit, 1970, s. 231, 270-284, 370-381, 472-498

Kivistö: Kiinteistön pakkohuutokauppa. Käytännön ulosotto-oikeutta. Lakimiesliiton koulutuskeskuksen julkaisusarja n:o 12, 1974, s. 97-120

Ollinen: Pääsuuntaviivoja kiinteistön pakkohuutokaupasta.
Suomen Lakimiesliiton X lakimiespäivien pöytäkirja, 1959, s. 152-172

Erma: Kääre- ja panttivelkakirja. Viimemainittu teos, s. 172-179

Halila: Ulosmittaus, 1979, s. 86

Hirvelä - Erma - Kärävä: Pankkitoimen lakiasiat, 4.
p., s. 268

Ollinen: Kiinteistön pakkohuutokaupasta I, 1938, s. 24-26, 80-87, 108, 171-172

Wrede: Ulosottotoimi, 1927, s. 472-476, 578-595

Tepora: Etuoikeusjärjestyksestä pakkotäytäntöönpanossa, 1981, s. 173-178

KKO:n ratkaisu:

Päätös n:o 1712, A:16.4.1982: ei valituslupaa.

Päätös n:o 1713, A:16.4.1982: samoin I-SHO:n T:PÄ-1246/81 osalta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.