Itä-Suomen HO 02.10.1981 PÄ-981/81

Muutoksenhaku - Kaupanvahvistajan määrääminen

Alioikeuden päätökseen, jolla kaupanvahvistajan määräämistä koskeva hakemus on hylätty, ei MK 1 luvun 3 §:n 2 mom:n mukaan, sellaisena kuin se on MK 1 luvun 3 §:n muuttamisesta 21.11.1980 annetussa, 1.1.1981 voimaan tulleessa laissa, ole oikeutta hakea muutosta valittamalla.

Vrt. KKO:1978-II-73.

Ks. I-SHO:n T:PÄ-498/62.

1980 vp. - II LaVM n:o 8 - Esitys n:o 89

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.