Itä-Suomen HO 09.04.1981 TU-684/80

Kanteen muuttaminen

Vuokranantaja A, joka vuokralaiselle B:lle oli 9.7.1980 tiedoksi toimitetun haasteen nojalla KO:ssa vaatinut B:n häätämistä huoneistosta sillä perusteella, että B oli menettänyt vuokraoikeutensa viettämällä huoneistossa siivotonta ja pahantapaista elämää siten, että hänen elintapansa olivat aiheuttaneet terveydellistä vaaraa talon muille asukkaille, ja saattamalla huoneiston sellaiseen kuntoon, että sen käyttäminen vastaisuudessa edellytti korjausta, oli KO:ssa 29.7.1980 eri haastetta ottamatta lausunut, että hän oli syksyllä 1979 irtisanonut kysymyksessä olevan vuokrasuhteen ja että irtisanomisaika oli päättynyt jo useita kuukausia ennen haasteen tiedoksiantamista, sekä toissijaisesti vaatinut B:n häätämistä tuon irtisanomisen perusteella. KO hylkäsi A:n kanteen B:n häätämiseksi, koska oli jäänyt näyttämättä, että B olisi viettänyt huoneistossa pahantapaista elämää tai aiheuttanut siivouksen laiminlyönnillään talon muille asukkaille terveydellistä vaaraa tai huoneistolle vahinkoa ja siten menettänyt vuokraoikeutensa tahi että vuokrasopimus olisi laillisesti irtisanottu syksyllä 1979. Koska A oli KO:ssa vaatinut B:n häätämistä irtisanomisen perusteella haastetta ottamatta eikä KO:n niin ollen, OK 14 luvun 2 §:n 1 ja 3 mom:n säännökset huomioon ottaen, olisi pitänyt ottaa A:n sanottua vaatimusta tutkittavakseen, HO poisti KO:n puheena olevaa perustetta koskevan tutkinnan ja lausuman sekä jätti mainitun vaatimuksen tutkimatta. Muutoin eli vuokraoikeuden menettämistä koskevalta osin HO tutki jutun.

Ks. I-SHO:n T:TU-685/80.

Tirkkonen: Suomen siviiliprosessioikeus I, 1974, ss. 452-453

Koskinen: Kanteen muuttamisesta siviiliprosessissa, DL 1968, ss. 101-112

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.