Itä-Suomen HO 03.07.1981 PÄ-602/81

Rikokseen osallisuus - Avunanto

A tuomittiin rangaistukseen erittäin lieventävien asianhaarojen vallitessa tehdystä perättömän lausuman antamisesta valan nojalla todistajana oikeudessa. B ja C, jotka sopimalla A:n kanssa perättömän lausuman sisältäneen todistajankertomuksen antamisesta olivat tahallaan edistäneet A:n rikosta, tuomittiin rangaistukseen avunannosta perättömän lausuman antamiseen valan nojalla todistajana oikeudessa soveltamatta heidän osaltaan RL 17 luvun 1 §:n 2 mom:ssa erittäin lieventävien asianhaarojen varalta säädettyä rangaistusasteikkoa.

Kysymys myös siitä, oliko B:n ja C:n menettely yllytystä vai avunantoa.

KKO:1967-II-64

I-SHO:n T:PÄ-1683/74, T:PÄ-2193/78 (kortti) ja T:PÄ- 239/80

Honkasalo: Suomen rikosoikeus. Yleiset opit II, 1967, s. 233, 241-244

Forsman: Straffrättens allmänna läror, s. 227-228

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.