Itä-Suomen HO 08.10.1981 TU-453/81

Maksamismääräys - Menettelystä aiheutuneet kulut

Velallisen B:n vastustettua maksamismääräyksen antamista ja maksettua koko saamisen, mutta jätettyä maksamismääräyskulut korvaamatta velkoja A on KO:ssa vireille panemassaan oikeudenkäynnissä vaatinut korvausta rauenneesta maksamismääräysasiasta aiheutuneista kuluistaan.

Koskei maksamismääräystä ollut annettu koko pääsaamisesta ja kun A:lla ei siten ollut oikeutta muutoin kuin pääsaamista tai siitä puuttuvaa määrää koskevan oikeudenkäynnin yhteydessä vaatia korvausta sanotuista kuluistaan, HO maksamismääräyslain 8 §:n 3 mom:n nojalla hylkäsi kanteen.

Vrt. uudempi kortti. Tuomio n:o 853/83

Maksamismääräyslaki 8 § 3 mom.

Tirkkonen: Suomen siviiliprosessioikeus II, s. 561-562

Olavi Salervo: Maksamismääräysmenettelystä, LM 1954, s. 658
Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.