Itä-Suomen HO 20.08.1981 TU-288/81

Vahingonkorvaus - Koiran aiheuttama vahinko

A:n omistama ja B:n kytkemättömänä kuljettama koira oli purrut C:n omistamaa, pihassa kytkettynä ollutta koiraa, missä yhteydessä myös koiraansa pelastamaan tullut C oli saanut käsiinsä puremahaavoja. Koska oli jäänyt näyttämättä, että A:n koira olisi aikaisemmin osoittautunut vihaiseksi taikka että A ja B olisivat koiran valvonnasta huolehtiessaan syyllistyneet huolimattomuuteen, RO oli, hyläten C:n vahingonkorvauskanteen B:n osalta, velvoittanut A:n koiran omistajana rakennuskaaren 22 luvun 7 §:n nojalla korvaamaan puolet C:n koiralle aiheutuneesta vahingosta. HO, koska B:llä, joka oli tiennyt kuljettamansa koiran aikaisemminkin tapelleen toisten koirien kanssa, oli ollut syytä varoa, että koira saattoi toisen koiran nähdessään hyökätä sen kimppuun ja hänen olisi näin ollen sen estämiseksi pitänyt asutulla alueella liikkuessaan kuljettaa sitä kytkettynä, ja kun B, joka oli laiminlyönyt koiraa kuljettaessaan huolehtia sen riittävän tarkasta valvonnasta, oli vastuussa C:lle aiheutuneesta vahingosta, velvoitti B:n korvaamaan syntyneen vahingon, mikä korvaus oli suoritettava yhteisvastuullisesti A:n kanssa siltä osin kuin RO oli tuominnut A:n maksamaan korvauksia.

KKO:1950-II-201 ja KKO:1950-II-411

Routamo - Hoppu: Suomen vahingonkorvausoikeus, 1977, s. 89

Hakulinen: Velvoiteoikeus I, 1965, s. 326

Kivimäki - Ylöstalo: Suomen siviilioikeuden oppikirja, 1973, s. 469

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.